Mgr. Petra Nagy

Ceny & odhady nemovitostí
photo

Znalecký posudek se
vyhotovuje pro:
 • daň z převodu nemovitosti
 • daň darovací
 • dědické řízení
 • rozvodové řízení
 • exekuci
 • vklad nemovitosti do majetku firmy
 • odhady pro banky:
  • Oberbank AG
  • ČSOB
  • Hypoteční banka
  • Českomoravská stavební spořitelna

Tržní ocenění nemovitosti


Tržní ocenění nemovitosti se vyplatí každému, kdo se chystá na koupi či prodej nemovitosti. Výše tržní ceny závisí na množství faktorů.

V případě zájmu o koupi nemovitosti je tržní cena důležitým faktorem, který vypovídá o výhodnosti investice. V podstatě jde o prodejní hodnotu nemovitosti stanovenou na základě srovnání s jinou nemovitostí nebo jejím výnosem.

Co ovlivňuje tržní hodnotu nemovitosti?


Pokud odhadce používá porovnávací metodu, přepočítává cenu porovnávané nemovitosti dle několika aspektů – např. metrů čtverečních, obestavěného prostoru, polohy, infrastruktury, vybavení nemovitosti, inženýrských sítí, atd.

Rozloha hraje důležitou roli, ale neméně podstatné jsou i některé další údaje. Tržní ocenění nemovitosti ovlivňuje lokalita, dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Nachází-li se v blízkosti nemovitosti obchod s potravinami, ordinace lékaře, pošta, škola a další služby, cena bývá vyšší.

Nemovitosti v blízkosti velkých měst a s dobrou dopravní dostupností mají vyšší hodnotu. Na cenu má vliv také charakter lokality. Tržní cenu zvyšuje přítomnost zeleně i bezpečnost.

K významným faktorům samozřejmě patří také technický stav nemovitosti. Na tržní hodnotě se podepisuje např. i přítomnost garáže, balkonu či sklepa.

Tržní cenu se vyplatí znát i před prodejem


Tržní ocenění nemovitosti se uplatňuje i při jejím prodeji. Odhadce vám pomůže se stanovením optimální ceny, která odpovídá aktuální situaci na realitním trhu. Díky tomu, že cena nebude příliš nízká ani vysoká, nemovitost prodáte rychleji.