Mgr. Petra Nagy

Ceny & odhady nemovitostí
photo

Znalecký posudek se
vyhotovuje pro:
 • daň z převodu nemovitosti
 • daň darovací
 • dědické řízení
 • rozvodové řízení
 • exekuci
 • vklad nemovitosti do majetku firmy
 • odhady pro banky:
  • Oberbank AG
  • ČSOB
  • Hypoteční banka
  • Českomoravská stavební spořitelna

Znalecký posudek nemovitosti


Co je podstatou znaleckého posudku


Obsahem znaleckého posudku je podrobný popis nemovitosti. Znalec do něj uvádí veškeré parametry nemovitosti, její energetickou náročnost, stáří, technický stav a další důležité údaje. Nechybí ani popis lokality, informace o vlastnických právech a jejich případné omezení. Jinými slovy veškeré informace, které jsou v souvislosti s nemovitostí podstatné.

Znalec se při vypracovávání posudku řídí stanoveným postupem a využívá předepsané hodnoty.

Proč se cena ve znaleckém posudku liší od ceny tržní


Znalec při vypracovávání znaleckého posudku nemovitosti vychází převážně z „tabulkových“ hodnot. Ty sice může do určité míry přizpůsobit konkrétní nemovitosti, ale v některých bodech musí předepsané hodnoty striktně dodržovat. Proto může rozdíl mezi odhadní a tržní cenou dosáhnout několika desítek až stovek tisíc.

Které dokumenty budete k vypracování znaleckého posudku nemovitosti potřebovat?


K vypracování znaleckého posudku nemovitosti budete potřebovat list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, projektovou dokumentaci a kupní smlouvu (příp. jiný nabývací titul). Znalec provádí místní šetření, v rámci kterého osobně zkontroluje, zda předložená dokumentace odpovídá skutečnosti.

Pokud existují, tak i smlouvy o omezení vlastnických práv, platné nájemní smlouvy, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí či jakékoliv jiné dokumenty, které s nemovitostí souvisí.

V případě, že vám některé s uvedených dokumentů chybí, může vám znalec po domluvě pomoci s jejich zajištěním.