Mgr. Petra Nagy

Ceny & odhady nemovitostí
photo

Znalecký posudek se
vyhotovuje pro:
 • daň z převodu nemovitosti
 • daň darovací
 • dědické řízení
 • rozvodové řízení
 • exekuci
 • vklad nemovitosti do majetku firmy
 • odhady pro banky:
  • Oberbank AG
  • ČSOB
  • Hypoteční banka
  • Českomoravská stavební spořitelna

Stanovení cen u nemovitostí – posouzení nemovitostí


Nabízí se dva způsoby stanovení+- cen u nemovitostí – posouzení nemovitostí formou znaleckého posudku a stanovení tržní ceny. Jaký je mezi nimi rozdíl a v jakých situacích budete jednotlivé formy potřebovat?

Znalecký posudek nemovitosti


Znalecký posudek vypracovává znalec jmenovaný krajským soudcem, a to na základě zákona o oceňování. Využívá koeficientů polohy a změn cen stavebních prací, které zákon definuje tabulkovými hodnotami. Znalecký posudek reflektuje některé aspekty, které jsou pro tržní odhad ceny méně podstatné a nepracuje se s nimi a naopak.

Tržní ocenění nemovitosti


Tržní ocenění nemovitosti se neřídí předepsanými hodnotami jako znalecký posudek, ale přesto by měl být co nejpřesnější. Při stanovení tržní ceny se obvykle zohledňují ceny nemovitostí v blízkosti posuzované nemovitosti a lokalita.

Tržní ocenění nemovitosti odráží aktuální situaci na realitním trhu. Chcete-li do nemovitosti investovat, vyplatí se vám znát její aktuální tržní hodnotu. V případě prodeje ji díky relativně přesné tržní ceně rychleji prodáte.

Co se týče ceny, oceňování podle oceňovacího předpisu se pohybuje ve stejné relaci jako tržní ocenění.